Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi

Datum události: 

19.04.2018

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Bubenská 1160
která se bude konat ve čtvrtek 19. dubna po ukončení schůze společenství
ve sklepní místnosti domu

Program:
- zpráva o činnosti a hospodaření družstva v roce 2017
- zpráva kontrolní komise
- rozprava ke zprávám a jejich schválení
- investiční záměry družstva v družstevních bytech
- diskuze k dalšímu pokračování družstva, zda by dle stanov nestačil pouze předseda bez dalších členů
představenstva a funkci kontrolní komise by převzala členská schůze
- usnesení a závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687