Vloženo: 02.06.2015
Datum události:
02.06.2015
Vloženo: 04.04.2018
Datum události:
19.04.2018

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Bubenská 1160
která se bude konat ve čtvrtek 19. dubna po ukončení schůze společenství
ve sklepní místnosti domu

Program:
- zpráva o činnosti a hospodaření družstva v roce 2017
- zpráva kontrolní komise
- rozprava ke zprávám a jejich schválení
- investiční záměry družstva v družstevních bytech
- diskuze k dalšímu pokračování družstva, zda by dle stanov nestačil pouze předseda bez dalších členů
představenstva a funkci kontrolní komise by převzala členská schůze
- usnesení a závěr

Vloženo: 04.04.2017
Datum události:
04.04.2017

Zpráva o činnosti Bytového družstva Bubenská 1160 v roce 2016

Vloženo: 26.04.2016
Datum události:
17.05.2016

Pozvánka na Členskou schůzi bytového družstva Bubenská 1160, která se bude konat 17. května 2016 následně po schůzi Společenství vlastníků .

Program:

- Zahájení, volba řídícího schůze, schválení programu
- Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2015
- Zpráva kontrolní komise
- Různé
- Diskuze
- Usnesení, závěr

Za představenstvo družstva : František Muff

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687