Informační deska

Zpráva o hospodaření a činnosti v roce 2016

Datum události: 

04.04.2017

Zpráva o činnosti Bytového družstva Bubenská 1160 v roce 2016

Družstvo v roce 2016 nepodniklo žádnou větší akci a nadále jsme se soustředili na navyšování finančních prostředků. Rok 2016 jsme začínali se 102 177, 48 Kč na účtu a k 31.12.2016 jsme měli
169 769,12 Kč.
Vyšší výdaje byly pouze za akci, kde se družstvo finančně podílelo na výměně plynových uzávěrů v bytech, za kterou družstvo zaplatilo 30 029Kč. Dále byl vyšší výdaj na zpracování účetnictví a sestavení daňového přiznání 23 000Kč a za správu domu 30 000Kč.
Trvá nadále náš závazek vůči Společenství vlastníků našeho domu a to je splátka úvěru, který si družstvo vzalo na koupi pozemků, což ročně činí 99 583,56Kč.
Nadále platí, že spoříme finanční prostředky (na již, na předešlé schůzi avizované akce) a to na výměnu plynového kotle etážového topení v bytě u pí Glajchové a rekonstrukci elektrických rozvodů v bytě sl. Průšové. Předpokládaný náklad na obě akce je 100 000Kč.
Pronajímané jednotky byly obsazeny pro celý rok 2016, nájemci jsou dlouhodobě stabilní a platby od nich včasné. Za nájmy jsme utržili 331 200 Kč. Daň, kterou jsme za tento příjem letos odvedli byla
34 770Kč, což je zhruba 10%.

Za představenstvo Bytového družstva Bubenská 1160
František Muff - předseda

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687