Informační deska

Členská schůze 17.5.2016

Datum události: 

17.05.2016

Pozvánka na Členskou schůzi bytového družstva Bubenská 1160, která se bude konat 17. května 2016 následně po schůzi Společenství vlastníků .

Program:

- Zahájení, volba řídícího schůze, schválení programu
- Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2015
- Zpráva kontrolní komise
- Různé
- Diskuze
- Usnesení, závěr

Za představenstvo družstva : František Muff

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687